HUMANDEMOKRATERNA

 

 
 


Humandemokraternas valresultat 2018 


Partiet Humandemokraterna ´anmäldes´ till deltagande i 2018 års riksdagsval enligt de nya regler som krävs för att ett partis röster skall bedömas och räknas som ´giltiga´.

(Genom den nya regeln minskade de röstberättigade partiernas antal till 72 vid 2018 års riksdagsval jämfört med de över 2000 partier som Valmyndigheten behövde särredovisa vid 2014 års val.) 

Partiets valrörelse 2018 begränsades tyvärr endast till ett utlägg av ett uppdaterat Valmanifest på partiets hemsida. Då vi i detta val inte heller hade någon egen beställd valsedel var den som ville stödja partiet även tvingad att själv skriva in partinamnet på en blank valsedel. 

Vårt valresultat 2018 blev fyra (4) röster geografiskt fördelade på två röster i Skåne, en i Stockholm och en i Uppsala. Onekligen ett blygsamt antal men en stark procentuell ökning från de endast två (2) rösterna på partiet vid valet 2014. Den ´tillförordnade´ parti-sekreteraren tackar sympatisörerna för förtroendet. (Valresultat visas på Valmyndighetens hemsida under rubriken ´Valrepresentationen 2018´ i tabellerna Röster på partier som ej beställt valsedlar ända ner på valdistriktsnivå).

Genom att Humandemokraterna var ´anmält´ till 2018 års riksdagsval var det även automatiskt (?) anmält till 2018 års samtliga landsting- och kommunalval samt 2019 års EU-val. Vi hade inga ambitioner att delta i något av dessa val och har med viss förvåning upptäckt att partiet även fått tre (3) röster i 2019 års EU-val.

Vi hoppas att inför riksdagsvalet 2022 kunna återkomma med ett mer utvecklat parti-program och tillsammans med fler intresserade driva en mer aktiv valrörelse än vad vi förmådde 2018. Det finns i det ´nya politiska landskapet´ ett uppenbart historiskt utrymme för ett parti kännetecknat av verklighets-analyserande diskussion, klimat- och miljöorientering, socialliberalism och reformistisk socialism. 

 

10 juni 2019 /  Anders S.