HUMANDEMOKRATERNA

 

 
 

Denna sida är under uppbyggnad

Vi håller för närvarande på att skapa innehåll för den här sidan och återkommer
med mer information när vi vet vårt valresultat. Tyvärr kom vi inte igång i tid med
vår lilla valrörelse. Vi alla som delar de grundidéer som kommer till uttryck i vårt
valmanifest har dock nu fyra år på oss att åstadkomma något riktigt utmanande
till valet 2018. 

Tack för ditt intresse!