HUMANDEMOKRATERNA

 

 
 

Välkommen till vår enkla hemsida

 

Partiet har till Valmyndigheten anmält sitt deltagande i 2018 års riksdagsval. Ett nytt Valmanifest 2018 är under utarbetande. Läs gärna tills vidare vårt tidsförebådande Valmanifest 2014

 

Välkommen åter!